Ga naar hoofdinhoud

Kabinet verlengt vergunning voor opsporing van aardgas in Noordzee ten noorden van eiland

18 september 2023

Kistos Nederland wil met Terschellingers in gesprek
over plannen

Den Haag, 18 september 2023 – Het bedrijf Kistos Nederland heeft van het ministerie van Economische Zaken en Klimaat (EZK) een verlenging gekregen van de zogeheten opsporingsvergunning. De vergunning geeft Kistos het recht om in het gebied M10/M11 in de Noordzee nabij de scheepvaartroute ten noorden van Terschelling te zoeken naar aardgas. Dit is in lijn met het kabinetsbeleid om versneld gas te winnen uit de velden in de Noordzee. Voor het zoeken naar aardgas is een proefboring nodig. Voor de proefboring moet Kistos een aparte vergunning aanvragen bij het ministerie van EZK. Voordat deze vergunning wordt aangevraagd, wil het bedrijf over de voorgenomen plannen in gesprek met het bestuur en de inwoners van Terschelling en met andere betrokken organisaties.

Geen gaswinning op Terschelling
Kistos spreekt op 27 september met burgemeester en wethouders van Terschelling. Voor de inwoners van Terschelling houdt het bedrijf daarna inloopbijeenkomsten op het eiland. “We begrijpen dat bij Terschellingers zorgen bestaan,” aldus algemeen directeur René Borsch van Kistos Nederland. “Acht jaar geleden waren er plannen voor gaswinning op het eiland zelf. Dat gaat wat ons betreft in geen geval gebeuren. Mochten we voldoende bruikbaar aardgas vinden en het ministerie van EZK verleent ons hiervoor een winningsvergunning, dan willen enkel vanuit de Noordzee het aardgas winnen. Er zijn dan geen installaties of werkzaamheden nodig op het eiland zelf.”

Vijftig organisaties
Kistos heeft ruim vijftig betrokken organisaties, waaronder burgerbewegingen, regionale en lokale overheden, lokale en landelijke natuur- en milieuorganisaties en branche- en belangenorganisaties, schriftelijk geïnformeerd over de verlenging van de opsporingsvergunning. Daarbij heeft het bedrijf hen aangeboden in een gesprek tekst en uitleg te geven over zijn plannen en aangegeven graag eventuele vragen te willen beantwoorden.

Energietransitie
De Nederlandse overheid wil in 2050 CO2-neutraal zijn. Daarom heeft Nederland in internationale klimaatafspraken toegezegd om vanaf 2050 zoveel mogelijk gebruik te maken van groene en duurzame energiebronnen, zoals windmolens en zonnepanelen. Tot die tijd is er sprake van een energietransitie waarin de energievoorziening steeds duurzamer wordt. Het is niet mogelijk om in één keer over te schakelen. Zolang er tijdens de energietransitie aardgas nodig is, vormt Nederlands aardgas het beste en schoonste alternatief. Dit aardgas reduceert de afhankelijkheid van import, verhoogt de leveringszekerheid, draagt bij aan de lokale en Nederlandse economie en heeft een lager milieu- en klimaateffect dan het importeren van LNG of buitenlands gas.

Versnelling
De ontwikkelingen gaan snel, maar Nederland kan nog niet helemaal zonder aardgas. Bijvoorbeeld voor het verwarmen van de 9 miljoen woningen in Nederland op momenten dat er weinig wind- of zonne-energie beschikbaar is. Bij het overbruggen van die transitieperiode speelt Nederlands aardgas een sleutelrol. René Borsch: “In het gebied M10/M11 in de Noordzee ten noorden van Terschelling willen we onderzoeken of er voldoende bruikbaar aardgas aanwezig is om aan de binnenlandse aardgasproductie bij te dragen.”

Kistos Nederland
Sinds 2021 is Kistos Nederland, na de overname van Tulip Oil door moederbedrijf Kistos PLC, actief op de Noordzee. Het bedrijf is gevestigd in Den Haag van waaruit het projecten uitvoert en leidt. De focus en expertise liggen bij de opsporing, ontwikkeling en productie van offshore aardgas voor binnenlands verbruik uit velden in het Nederlandse deel van de Noordzee. Daarbij besteedt Kistos specifiek aandacht aan het minimaliseren van de CO2-uitstoot.

“Wij streven er naar onze activiteiten op een veilige, verantwoorde en transparante manier uit te voeren,” aldus de algemeen directeur van Kistos Nederland. “Dat wil zeggen, met minimale impact op het milieu en de omgeving. Zo willen we voor mogelijke gaswinning in het gebied, gebruik maken van een klein onbemand winningsplatform dat werkt op duurzame energie. Ons beoogde platform heeft geen gasbewerkingsinstallatie aan boord en stoot geen emissies uit naar de buitenlucht en oppervlaktewater. Verder houden wij ons aan de afspraken van het Noordzeeakkoord. Dit houdt onder meer in dat we bij onze projecten en werkzaamheden gebruik maken van de Best Beschikbare Technieken (BBT) en bij de start van nieuwe projecten een bijdrage leveren aan natuurverbetering in het gebied.”

Back To Top