Ga naar hoofdinhoud

Inloopbijeenkomsten op Terschelling afgerond

1 november 2023

update 27 november 2023

Kistos Nederland hield op 30 en 31 oktober een inloopbijeenkomst op Terschelling. Bewoners van het eiland waren uitgenodigd om naar het Westcord Hotel Schylge te komen. In totaal gaven ruim twintig Terschellingers gehoor aan de uitnodiging om zich te laten informeren over de plannen van Kistos Nederland in het M10/M11 gebied op de Noordzee, zo’n 9 kilometer ten noorden van Terschelling nabij de scheepvaartroute. De Leeuwarder Courant berichtte over de eerste inloopbijeenkomst.

Kistos Nederland hield de bijeenkomsten om in gesprek te gaan met de bewoners van Terschelling. Er waren vijf tafels ingericht waar informatie werd gedeeld over het project. Verschillende bezoekers brachten hun zorgen, aandachtspunten en belangen onder de aandacht, waarmee Kistos Nederland bij de verdere planvorming rekening kan houden. Ook vroegen bezoekers het bedrijf om op de hoogte te worden gehouden over het verdere verloop van het project. Mensen die naderhand nog vragen hebben, werd gewezen op de mogelijkheid om die online te stellen.

De zorgen en aandachtspunten die naar voren kwamen, hadden betrekking op (onderwater)geluid, effecten op het zeeleven, aanvaringen, milieurisico’s en lekkage van schadelijke stoffen. Verder werden de mate van bodemdaling en zeespiegelstijging en de gevolgen ervan voor de ecologie en voor het eiland als aandachtspunten genoemd. Andere zorgen hadden betrekking op horizonvervuiling en de gevolgen voor het toerisme en hoe Kistos omgaat met het afvoeren van boorgruis en -spoeling.
Bewoners wezen op de opeenstapeling van industriële activiteiten op de Noordzee boven het eiland en de effecten hiervan voor Terschelling. Tevens wilden zij weten welke stappen er volgen na de proefboring, als blijkt dat er voldoende winbaar gas aanwezig is, zoals het aanleggen van een transportleiding en het uitvoeren van verdere boringen. Ook werd gevraagd of het mogelijk is via het M11-gebied gas te winnen uit het Terschelling-Noord (TEN)-gebied.
Deze onderwerpen en onze reactie hierop, zijn opgenomen in de rubriek Meest Gestelde Vragen op deze website. Hier kunt u zich ook aanmelden om op de hoogte te worden gehouden over het verdere verloop van het project. Heeft u nog vragen over de plannen? Stel die ons gerust online.

Kistos Nederland vindt de dialoog met de mensen op het eiland met name belangrijk, omdat er acht jaar geleden plannen waren voor gaswinning op het eiland. Eén garantie kon Kistos Nederland de bezoekers in elk geval geven. Op Terschelling zelf zal geen gaswinning plaatsvinden. De opsporingsvergunning voor het gebied Terschelling Noord (TEN) heeft Kistos Nederland aan het Ministerie van EZK teruggegeven. Algemeen directeur René Borsch: “Hiermee is uitgesloten dat wij in dit gebied vanuit de Noordzee aardgas zullen opsporen. Wij concentreren ons volledig op het gebied M10/M11.”

Kistos Nederland is nu bezig met de voorbereiding van een vergunningsaanvraag voor het uitvoeren van een proefboring in gebied M11. Als deze wordt verleend, zal de proefboring naar verwachting eind volgend jaar of begin 2025 plaatsvinden. Het exacte moment is afhankelijk van de weersomstandigheden en beschikbaarheid van het boorplatform. Via onze website blijft u hiervan op de hoogte.

Back To Top