Ga naar hoofdinhoud

Over Kistos

Kistos Nederland

Kistos Nederland is in 2021, na de overname van Tulip Oil door moederbedrijf Kistos PLC, actief in het Nederlandse deel van de Noordzee. Wij zijn gevestigd in Den Haag van waaruit we onze projecten uitvoeren en besturen. Onze focus en expertise liggen bij de opsporing, ontwikkeling en productie van offshore aardgas voor binnenlands verbruik uit velden in het Nederlandse deel van de Noordzee. Daarbij besteden we specifiek aandacht aan het minimaliseren van de CO2-uitstoot.

We produceren aardgas in de Noordzee via het onbemande Q10-A-platform, dat wordt aangedreven door windturbines en zonne-energie. Het platform, dat we sinds 2019 opereren, heeft de laagste CO2-emissieniveau (scope 1) van in Europa geproduceerd aardgas. Wij streven ernaar onze activiteiten op een veilige, verantwoorde en transparante manier uit te voeren, met minimale impact op het milieu en de omgeving.

Voor de mogelijke gaswinning in het gebied M10/M11 in de Noordzee ten noorden van Terschelling, waarvoor we een opsporingsvergunning hebben, zullen we gebruik maken van een klein onbemand winningsplatform dat werkt op duurzame energie. Ons beoogde platform heeft geen gasbewerkingsinstallatie aan boord en stoot geen emissies uit naar de buitenlucht en oppervlaktewater. Bovendien zullen we ons committeren ons aan het Noordzeeakkoord. Dit houdt onder meer in dat we gebruik maken van de Best Beschikbare Technieken (BBT) en een bijdrage leveren aan natuurverbetering in het gebied.

De Nederlandse overheid wil in 2050 CO2-neutraal zijn. Daarom heeft Nederland in internationale klimaatafspraken toegezegd om vanaf 2050 zoveel mogelijk gebruik te maken van groene en duurzame energiebronnen, zoals windmolens en zonnepanelen. Tot die tijd is er sprake van een energietransitie waarin de energievoorziening steeds duurzamer wordt. Het is niet mogelijk is om in één keer over te schakelen.

Zolang er tijdens de energietransitie aardgas nodig is, vormt aardgas uit de Nederlandse Noordzee het beste en schoonste alternatief. Bijvoorbeeld voor het verwarmen van de 9 miljoen woningen in Nederland op momenten dat er weinig wind- of zonne-energie beschikbaar is. Aardgas uit de Noordzee reduceert de afhankelijkheid van import, verhoogt de leveringszekerheid, draagt bij aan de lokale en Nederlandse economie en heeft een lager milieu- en klimaateffect dan het importeren van LNG of buitenlands gas.

Management team

Kistos Nederland

René Borsch

René Borsch

Algemeen directeur

René Borsch
Algemeen directeur

 • Meer dan 25 jaar ervaring in de olie- en gasindustrie.
 • Ervaring variërend van petroleum engineering, constructie, boren, produceren, management en commercieel
 • Voorheen Operations Manager voor Cirrus Energy, One Dyas, en Tulip Oil.
 • In 2012 werd René COO/aandeelhouder van eVision Industrie software, en nam in 2013 de taak als CEO op zich. Onder zijn leiding werd eVision een toonaangevende leverancier van control of work/operationele software en services in de E&P-industrie.
 • Master of Petroleum Business Engineering, MBA.
Marcel Steenhoek

Marcel Steenhoek

Manager veiligheid, gezondheid en milieu

Marcel Steenhoek
Manager veiligheid, gezondheid en milieu

 • Operational and Process Safety Engineer met een BSc in Technische Bedrijfskunde
 • Meer dan 35 jaar ervaring in de olie- gas- en energie- sector bij Shell, Basrah Gas en Kistos.
 • Werkte zowel in de upsteam als in downstream; Oil & Gas, LNG, Petrochemie en CCS.
 • Internationale ervaring met het ontwikkelen en uitrollen van Behavioral-, Operational-, en Process- Safety programma’s inclusief auditing en assurance.
 • Specialist in Technische Veiligheid en Project HSE Management
Albertus Kor

Albertus Kor

Manager Projects

Albertus Kor
Manager Projects

 • Meer dan 35 jaar ervaring in de olie- en gasindustrie bij Shell, Tulip Oil en Kistos
 • Project engineering specialist in grote Shell gas/olie on- en offshore projecten; zoals Troll-A in Noorwegen, Malampaya in Filipijnen,  Schoonebeek Oil Redevelopment en diverse olie- en gas projecten in Nederland
 • Shell vertegenwoordiger in de non-operated organisatie in Stavanger gedurende 5 jaar
 • Engineering en Projects Manager bij Tulip Oil/Kistos voor het ontwerp en constructie van het Q10-A platform zonder incidenten, binnen budget en planning. Dit duurzaam aangedreven en op afstand bediende productie platform heeft de laagst bekende CO2 voetafdruk en de realisatie ervan binnen 1 jaar wordt gezien als voorbeeld voor de sector.
Thomas Bendzko

Thomas Bendzko

Drilling Manager

Thomas Bendzko
Drilling Manager

 • Drilling manager met meer dan 37 jaar ervaring in de olie en gas industrie,
  oa bij Tulip Oil, Gulf olie & gas, KCA Deutag, Alpexplo, Shell and KTB
 • Brede internationale ervaring in het veilig uitvoeren van gecompliceerde boringen zowel op land als op zee.
 • Master of science in mijnbouw (specifiek in boringen en olie winning) van de mijnbouw academie on Freiberg Duitsland.

Caspar Noothoven van Goor
General Counsel

 • Meer dan 25 jaar ervaring in de Olie- en Gasindustrie (O&G).
 • Brede Internationale ervaring, variërend van advocatuur, General Counsel, Supply Chain Management, commerciële en projectmanagement functies in internationale setting werkend voor Oil Majors (IOC’s), kleine en middelgrote onafhankelijke O&G maatschappijen en grote dienstverleners.
 • Bekleedde verschillende uitvoerende en niet-uitvoerende bestuursfuncties.
 • Verantwoordelijk voor de gehele Supply Chain voor een diepwater offshore-ontwikkeling in West-Afrika met een contractwaarde van meer dan USD 5 miljard.
 • LLB/LLM Master Rechtsgeleerdheid Rijksuniversiteit Groningen, Nederland.

Principes

Als energiebedrijf met een cruciale rol in de overgang van de samenleving naar een koolstofarme toekomst, verkennen we mogelijkheden voor groei en creëren we waarde voor onze investeerders. Maar we doen dat in harmonie met de planeet en de mens die centraal staan in onze aanpak.

Zorg voor het milieu

We zullen duurzaamheid voorop blijven stellen bij elke beslissing die we nemen

Ethisch en verantwoord opereren

We zullen integer handelen om ervoor te zorgen dat we altijd het juiste doen.

Mensen op de eerste plaats zetten

We zullen veilige, inclusieve werkplekken creëren, mensenrechten bevorderen en onze gemeenschappen versterken.

Kistos streeft er dus naar haar zijn activiteiten op een veilige en verantwoorde manier uit te voeren, met een minimale impact op het milieu en de omgeving. Kistos heeft zich daarom gecommitteerd aan het Noordzeeakkoord. Dit betekent onder meer dat de Best Beschikbare Technieken (BBT) worden gebruikt en dat bij de start van nieuwe projecten actief gezocht wordt naar manieren waarop een bijdrage aan natuurverbetering in het betreffende gebied kan worden geleverd.

Werkwijze

Klimaatverandering

Wij geloven dat aardgas een belangrijke rol te spelen heeft in de energietransitie, het overbruggen van de kloof op de reis van fossiele brandstoffen naar een hernieuwbare, koolstofvrije toekomst. Daartoe blijven we zoeken naar manieren om gas met een zeer lage koolstofvoetafdruk op een milieuvriendelijke manier te produceren.

Diversiteit, gelijkheid en erbij horen

Diversiteit, gelijkheid en erbij horen zijn belangrijk voor ons. We hebben een verdeling van ongeveer 70:30 man/vrouw over ons personeelsbestand en we streven ernaar onze benadering van gelijkheid in ons hele bedrijf steeds verder te blijven verbeteren.

Risicobeheer

Kistos identificeert, beoordeelt en beheerst de risico’s die cruciaal zijn voor het succes ervan. Het overzien van deze risico’s komt de Groep ten goede en beschermt het bedrijf, mensen en reputatie. We gebruiken het risicobeheerproces om zeker te stellen dat de risico’s waarmee we worden geconfronteerd, worden herkend en voor zover mogelijk worden beheerst. Deze aanpak maakt het mogelijk voor de organisatie onze strategische doelstellingen te bereiken en waarde te creëren.

Kistos plc

Het moederbedrijf van Kistos Nederland, Kistos plc, is in 2020 opgericht door het voormalige Rockrose Energy-team dat met succes werd verkocht aan Viaro Energy. Kistos plc richt zich als energiebedrijf op het opbouwen van lange termijn belangen in projecten en activiteiten die tot doel hebben de klimaatafdruk in de productie van energie te beperken.

Kistos plc is sinds 2020 genoteerd op de Alternative Investment Market (AIM) van de London Stock Exchange. Kort na de notering kondigde het bedrijf de overname aan van Tulip Oil Netherlands BV en dochteronderneming Tulip Oil Netherlands Offshore BV. In april 2021 werden de overnames afgerond. Daarmee werd Kistos plc niet alleen een investeringsmaatschappij ,maar ook operator. Dit bedrijf opereert sinds 2021 onder de naam Kistos Nederland vanuit het kantoor in Den Haag.

Kistos is Grieks en staat voor een geslacht van bloeiende planten uit de rotsrozenfamilie Cistaceae, bestaande uit ongeveer 20 soorten. Het zijn meerjarige struiken die te vinden zijn op droge of rotsachtige bodems. De winterharde aard van het geslacht Kistos weerspiegelt de principes, het investeringsbeleid en de strategie van het bedrijf.

Strategie
De investeringsstrategie van Kistos plc is gericht op activiteiten die zich focussen op het leveren van een bijdrage aan de energietransitie.

Principes
Als energiebedrijf dat zijn verantwoordelijkheid neemt in de overgang van de samenleving naar een CO2-arme toekomst, verkent Kistos plc de mogelijkheden van groei en creëert het waarde voor zijn investeerders. De mens en onze planeet staan centraal in de bedrijfsfilosofie.

 • Zorg voor het milieu
 • We stellen duurzaamheid voorop bij elke beslissing die we nemen
 • We opereren ethisch en verantwoord
 • We handelen integer om ervoor te zorgen dat we het juiste doen
 • We stellen mensen op de eerste plaats
 • We creëren veilige, inclusieve werkplekken
Bezoek de website van Kistos plc
Back To Top