Ga naar hoofdinhoud

Privacy

Kistos Nederland (“Kistos”) respecteert uw privacy en is toegewijd aan de bescherming ervan. De e-mail, naam, land en beroepsgegevens die u ons heeft verstrekt, worden opgeslagen in een elektronische database en worden uitsluitend gebruikt om met u te communiceren over bedrijfsaangelegenheden zoals u heeft verzocht. Onder geen enkele omstandigheid zal de informatie voor een ander doel worden gebruikt.

Het verstrekken van uw gegevens is vrijwillig, maar het is noodzakelijk dat we e-mailadressen, namen en land van verblijf bewaren als u wilt dat wij u blijven informeren over de activiteiten van Kistos en toekomstige persberichten.

Wij respecteren uw privacy en zijn toegewijd aan de bescherming van uw persoonlijke gegevens. Deze privacyverklaring zal u informeren over hoe wij in het algemeen met uw persoonlijke gegevens omgaan en wanneer u onze website bezoekt (ongeacht waar u deze bezoekt) en zal u informeren over uw privacyrechten en hoe de wet u beschermt.

Belangrijke informatie en wie we zijn Deze privacyverklaring heeft tot doel u informatie te geven over hoe Kistos uw persoonlijke gegevens verzamelt en verwerkt, inclusief via uw gebruik van onze website en eventuele gegevens die u verstrekt.
Onze contactgegevens zijn:

Kistos Nederland, een in Nederland opgerichte vennootschap met twee werkmaatschappijen, Kistos NL1 B.V. (KvK nr. 37117836) voor onshore activiteiten en Kistos NL2 B.V. (KvK nr. 63654954) voor offshore activiteiten. Vestigingsadres: Alexanderstraat 18, 2514JM Den Haag, Nederland.

Het e-mailadres voor contact met betrekking tot persoonsgegevens: info-nl@kistosplc.com

 1. De gegevens die we over u verzamelen
  Persoonsgegevens, of persoonlijke informatie, betekenen alle informatie over een individu op basis waarvan die persoon kan worden geïdentificeerd. Het omvat geen gegevens waaruit de identiteit is verwijderd (anonieme gegevens).We kunnen verschillende soorten persoonsgegevens verzamelen, gebruiken, opslaan en anderszins verwerken, waaronder uw naam, adres, geboortedatum, e-mailadres, telefoonnummer, werkplek, functietitel, bedrijfswebsite, LinkedIn-gegevens en eventuele investeringscriteria indien van toepassing. We verzamelen geen bijzondere categorieën persoonsgegevens over u (dit omvat gegevens over uw ras of etniciteit, religieuze of filosofische overtuigingen, seksleven, seksuele geaardheid, politieke opvattingen, lidmaatschap van een vakbond, informatie over uw gezondheid en genetische en biometrische gegevens). We verzamelen ook geen informatie over strafrechtelijke veroordelingen en strafbare feiten.Als u geen persoonsgegevens verstrekt waarvan we deze moeten verzamelen, kunnen we mogelijk niet reageren op uw verzoeken of behoeften.
 1. Hoe worden uw persoonlijke gegevens verzameld?
  We gebruiken verschillende methoden om gegevens van en over u te verzamelen, via:U kunt ons uw persoonlijke gegevens verstrekken door formulieren in te vullen of door met ons te corresponderen per post, telefoon, e-mail, via interactie met onze website of met onze directeuren, medewerkers en consultants of anderszins. We kunnen persoonsgegevens over u ontvangen van verschillende derde partijen en openbare bronnen, zoals adviseurs of tussenpersonen die u heeft aangesteld, of van analyseproviders.
 1. Hoe we uw persoonlijke gegevens gebruiken
  We zullen uw persoonlijke gegevens alleen gebruiken wanneer de wet ons dat toestaat. Meestal zullen we uw persoonlijke gegevens in de volgende omstandigheden gebruiken:Wanneer we de overeenkomst moeten uitvoeren waar we binnenkort mee zullen beginnen of die we met u zijn aangegaan. Wanneer het noodzakelijk is voor onze legitieme belangen (of die van een derde partij, waaronder u of uw bedrijf of werkgever) en uw belangen en fundamentele rechten deze belangen niet overschrijden. Wanneer we moeten voldoen aan een wettelijke of regelgevende verplichting Over het algemeen vertrouwen we niet op toestemming als juridische basis voor de verwerking van uw persoonsgegevens, behalve met betrekking tot het sturen van directe marketingcommunicatie van derden naar u via e-mail, sms-bericht en/of telefoontjes. U heeft het recht om uw toestemming voor marketing op elk moment in te trekken door contact met ons op te nemen via de hierboven vermelde contactgegevens.We kunnen uw persoonlijke gegevens gebruiken om een mening te vormen over wat wij denken dat u wilt of nodig heeft, of wat voor u interessant kan zijn. Dit is hoe we beslissen welke producten, diensten en aanbiedingen relevant voor u kunnen zijn.U ontvangt informatie over investeringsmogelijkheden van ons als u zowel (i) informatie bij ons heeft aangevraagd of klant bij ons bent geweest of interesse heeft getoond in de sectoren waarin we werken en/of de mogelijkheden waar we aan werken en (ii) wij van mening zijn dat u informatie wilt ontvangen over goederen en diensten die wij aanbieden of de mogelijkheden waarvan wij op de hoogte zijn.Voordat we uw persoonlijke gegevens delen met een andere organisatie voor marketingdoeleinden, zullen we uw uitdrukkelijke toestemming vragen. U kunt ons op elk moment vragen om te stoppen met het sturen van marketingberichten door contact met ons op te nemen via de hierboven vermelde contactgegevens. Wanneer u zich afmeldt voor het ontvangen van deze marketingberichten, is dit niet van toepassing op persoonsgegevens die aan ons zijn verstrekt als gevolg van een overeenkomst of andere transacties.
 1. Cookies
  U kunt uw browser instellen om alle of sommige browsercookies te weigeren of u te waarschuwen wanneer websites cookies instellen of openen. Als u cookies uitschakelt of weigert, dient u er rekening mee te houden dat sommige delen van deze website mogelijk ontoegankelijk worden of niet goed functioneren. Voor meer informatie over de cookies die we gebruiken, zie https://www.kistos.nl/cookies/. We zullen uw persoonlijke gegevens alleen gebruiken voor de doeleinden waarvoor we deze hebben verzameld, tenzij we redelijkerwijs van mening zijn dat we deze voor een ander doel moeten gebruiken en dat dit doel verenigbaar is met het oorspronkelijke doel. Als u uitleg wilt over hoe de verwerking voor het nieuwe doel verenigbaar is met het oorspronkelijke doel, neem dan contact met ons opLet op: we kunnen uw persoonlijke gegevens verwerken zonder uw medeweten of toestemming, in overeenstemming met de bovenstaande regels, indien dit door de wet is vereist of toegestaan.
 1. Bekendmakingen van uw persoonlijke gegevens
  We kunnen uw persoonlijke gegevens moeten delen met andere partijen, maar ons doel is om dit alleen in beperkte omstandigheden te doen. Dit kan omvatten:Wanneer we die derde partijen hebben ingeschakeld om persoonsgegevens namens ons te verwerken. We eisen van alle derde partijen dat ze de beveiliging van uw persoonlijke gegevens respecteren en dat ze deze in overeenstemming met de wet behandelen. We staan onze externe dienstverleners niet toe om uw persoonlijke gegevens voor hun eigen doeleinden te gebruiken en staan hen alleen toe uw persoonlijke gegevens te verwerken voor gespecificeerde doeleinden en in overeenstemming met onze instructies. Als we delen van ons bedrijf of onze activa zouden verkopen, overdragen of samenvoegen, zouden we uw gegevens overdragen aan de entiteit die ons bedrijf heeft overgenomen.
 1. Internationale overdrachten
  We zijn niet van plan uw persoonlijke gegevens buiten de Europese Economische Ruimte (EER) over te dragen; we zullen contact met u opnemen als dit nodig mocht zijn.
 1. Gegevensbeveiliging
  We hebben passende beveiligingsmaatregelen getroffen om te voorkomen dat uw persoonlijke gegevens per ongeluk verloren gaan, worden gebruikt of toegankelijk zijn op een ongeoorloofde manier, worden gewijzigd of bekendgemaakt. Daarnaast beperken we de toegang tot uw persoonlijke gegevens tot degenen die een zakelijke behoefte hebben om ze te kennen. Ze zullen uw persoonlijke gegevens alleen verwerken op basis van onze instructies en ze zijn onderworpen aan een geheimhoudingsplicht.We hebben procedures ingevoerd om te reageren op vermoedelijke inbreuken op persoonsgegevens en zullen u en de relevante toezichthouder op de hoogte stellen van een inbreuk als we wettelijk verplicht zijn dit te doen.
 1. Gegevensbewaring
  We zullen uw persoonlijke gegevens alleen bewaren zolang als nodig is om de doeleinden te vervullen waarvoor we ze hebben verzameld, inclusief voor het voldoen aan wettelijke, boekhoudkundige of rapportagevereisten.Om de passende bewaartermijn voor persoonsgegevens te bepalen, houden we rekening met de hoeveelheid, aard en gevoeligheid van de persoonsgegevens, het potentiële risico van schade door ongeoorloofd gebruik of bekendmaking van uw persoonsgegevens, de doeleinden waarvoor we uw persoonsgegevens verwerken en of we die doeleinden kunnen bereiken via andere middelen, en de van toepassing zijnde wettelijke vereisten.
 1. Uw wettelijke rechten
  Onder bepaalde omstandigheden heeft u rechten op grond van de wetgeving inzake gegevensbescherming met betrekking tot uw persoonlijke gegevens. Deze rechten omvatten het recht om:Toegang tot uw persoonlijke gegevens te vragen. correctie van uw persoonlijke gegevens te vragen. verwijdering van uw persoonlijke gegevens te vragen. bezwaar maken tegen de verwerking van uw persoonlijke gegevens. beperking van de verwerking van uw persoonlijke gegevens te vragen. overdracht van uw persoonlijke gegevens te vragen. toestemming voor marketingcommunicatie in te trekken. Als u een van de hierboven beschreven rechten wilt uitoefenen, neem dan contact met ons op via info-nl@kistosplc.comU kunt meer informatie vinden over uw rechten op de website van de Information Commissioner’s Office (ICO), de toezichthoudende autoriteit voor gegevensbeschermingskwesties in het Verenigd Koninkrijk (www.ico.org.uk). U heeft het recht om klachten in te dienen bij de ICO, maar we waarderen de kans om uw zorgen aan te pakken voordat u de ICO benadert, dus neem eerst contact met ons op.
 1. Wijzigingen in onze privacyverklaring en andere informatie
  Wij zullen eventuele wijzigingen in onze Privacyverklaring op onze website plaatsen.Het is belangrijk dat de persoonlijke gegevens die we over u hebben juist en actueel zijn. Houd ons op de hoogte als uw persoonlijke gegevens veranderen tijdens uw relatie met ons.Onze website kan links bevatten naar websites van derden, plug-ins en toepassingen. Het klikken op die links of het inschakelen van die verbindingen kan derden in staat stellen gegevens over u te verzamelen of te delen. We beheren deze websites van derden niet en zijn niet verantwoordelijk voor hun privacyverklaringen. Wanneer u onze website verlaat, raden we u aan de privacyverklaring van elke website die u bezoekt te lezen.
Back To Top