Ga naar hoofdinhoud

Activiteiten

Locaties en vergunningen

Kistos exploiteert een aantal exploratie- en productielicenties in Nederland, met primaire focus op het producerende actief, Q10-A, gelegen in productielicenties Q07 / Q10a.

De onderstaande tabel geeft een overzicht van de licentiebelangen van Kistos, die allemaal worden geëxploiteerd, samen met onze joint venture partner, Energie Beheer Nederland (EBN), die het resterende 40% werkbelang bezit.

Licence Type Location Working Interest Operator
Q07 Production Offshore 60% Kistos NL2 B.V.
Q10a Production Offshore 60% Kistos NL2 B.V.
Q10b Exploration Offshore 60% Kistos NL2 B.V.
Q11 Exploration Offshore 60% Kistos NL2 B.V.
Q08 Exploration Offshore 60% Kistos NL2 B.V.
P12b Exploration Offshore 60% Kistos NL2 B.V.
Q13c Exploration Offshore 60% Kistos NL2 B.V.
Q14 Exploration Offshore 60% Kistos NL2 B.V.
Akkrum -11 Abandoned Onshore 60% Kistos NL1 B.V.
Donkerbroek – Main Abandoned Onshore 60% Kistos NL1 B.V.
Donkerbroek – West Abandoned Onshore 60% Kistos NL1 B.V.

Q10-A Veld

Het Q10-A gasveld ligt 20 km uit de kust van Nederland, en loopt dwars door de Q07/Q10a productievergunningen. Q10-A werd beoordeeld door put Q10-06 die in 2015 werd geboord. In januari 2018 werd een definitieve investeringsbeslissing genomen om het veld te ontwikkelen via een op afstand bediend, onbemand platform met zes boorputten in een waterdiepte van 21 meter. Commerciële gasproductie werd gestart in februari 2019 en vindt plaats via een speciale 42 km lange pijpleiding naar het P15-D-platform van de derde partij, waar het wordt gereinigd voordat het verder naar de kust wordt vervoerd. Het veld produceert uit vier verschillende reservoirs; de Slochteren, Zechstein Clastics, Zechstein Carbonate en de Bunter (ook bekend als de Volpriehausen).

Het geproduceerde gas uit Q10-A heeft een zeer lage CO2 footprint, voornamelijk vanwege het ontwerp van het platform, dat wordt aangedreven door wind- en zonne-opwekking, terwijl batterijopslag is gebouwd om overtollige stroom op te slaan voor momenten dat er een tekort aan opwekkingscapaciteit is. Offshore-bezoeken worden tot een minimum beperkt en worden uitsluitend per boot uitgevoerd in plaats van per helikopter, waardoor de ecologische voetafdruk van onze activiteiten verder wordt verkleind.

Q11-B Ontdekking

Het Q11-B veld bevindt zich in het licentieblok Q11, ca. 13km uit de kust. Het gasveld werd in 1969 ontdekt en in 2022 werd een proefboring uitgevoerd. Hoewel het primaire doelwit water dragend bleek te zijn, blijft Kistos het potentieel de ontwikkeling van kleinere, secundaire reservoirs evalueren.

Kistos heeft ook operationele belangen in het Q10b-blok, waar zich het Q10-B-veld bevindt, evenals een 2de prospect; Q10-gamma. Het bedrijf de mogelijkheden evalueren voor respectievelijk beoordeling en verdere verkenning.

Vergunningsblokken Q08, P12b, Q13 en Q14 zijn exploratievergunningen, waarvan de laatste drie onlangs zijn toegekend aan Kistos NL2 B.V.

M10/M11

De M10/M11-velden liggen voor de kust van Nederland, ten noorden van Terschelling. Kistos is bezig met het onderzoeken of het mogelijk is deze velden te ontwikkelen voor de productie van gas via bestaande exportinfrastructuur.

Back To Top